تولید محتوا

محتوا یکی از مهمترین عواملی است که یک مخاطب بواسطه جذابیت و تعاملی بودن آن میتواند به هر برندی اعتماد، و یا اینکه اقدام به خرید یک محصول یا تهیه یک سرویس از یک وب‌سایت کند. یعنی ایجاد یک مقاله، طراحی یک تصویر، ساخت یک ویدیوی بازاریابی شده و یا هر خوراک دیگری که در عین جذابیت بتواند از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد.

تولید محتوا واجب تر است یا نان شب؟ تا به حال به این فکر افتادید که چرا تولید محتوا برای وب سایت شما امری لازم و حیاتی است؟ بنظرم پاسخ سوال اول را در سوال دوم داده باشم. بنابراین میتوان گفت تولید محتوا برای یک وب سایت جزء گزینه‌های اختیاری و آپشن های موجود نیست. بلکه یک اجبار است!

content production - تولید محتوا