مدیریت شبکه های اجتماعی

مدیریت شبکه‌های اجتماعی، مسیری کم هزینه برای رشد سریع یک برند در بازار است. این کانال ارتباطی درصورت اجرای صحیح، می‌تواند یک برند را به قله موج رسانه برساند. اما در صورتی که به درستی اجرا نشود، چهره آن را برای همیشه مخدوش خواهد کرد. درواقع، بازاریابی و مدیریت شبکه‌های اجتماعی، ترکیبی از هنر شناخت موج بازار و تسلط بر رسانه است. شما با تسلط بر رسانه و تلفیق خلاقیت با تحلیل روندهای اجتماعی، می‌توانید پیام برند خود را به بهترین شکل به مخاطبان خود مخابره کنید.

social network management - مدیریت شبکه های اجتماعی

Package1

500 هزار تومان

♦ 15 عدد پست با طراحی گرافیکی
♦ 1000 عدد الی 1500 عدد افزایش فالوئر
♦ ماهانه 2 عدد ادیت ویدئو
♦ مدیریت 24 ساعته و ادمین مجرب
♦ افزایش لایک و کامنت
♦ هشتگ (#) گذاری
♦ طراحی 1 عدد بنر گرافیکی
♦ آنالیز و تحلیل فعالیت ها
♦ تدوین سیاست تبلیغاتی
♦ درج استوری
♦ پاسخگویی به دایرکت و کامنت

Package2

700 هزار تومان

♦ 30 عدد پست با طراحی گرافیکی
♦ 1000 عدد الی 1500 عدد افزایش فالوئر
♦ ماهانه 4 عدد ادیت ویدئو
♦ مدیریت 24 ساعته و ادمین مجرب
♦ افزایش لایک و کامنت
♦ هشتگ (#) گذاری
♦ طراحی 2 عدد بنر گرافیکی
♦ آنالیز و تحلیل فعالیت ها
♦ تدوین سیاست تبلیغاتی
♦ درج استوری
♦ پاسخگویی به دایرکت و کامنت

Package3

990 هزار تومان

♦ 60 عدد پست با طراحی گرافیکی
♦ 1000 عدد الی 1500 عدد افزایش فالوئر
♦ ماهانه 8 عدد ادیت ویدئو
♦ مدیریت 24 ساعته و ادمین مجرب
♦ افزایش لایک و کامنت
♦ هشتگ (#) گذاری
♦ طراحی 4 عدد بنر گرافیکی
♦ آنالیز و تحلیل فعالیت ها
♦ تدوین سیاست تبلیغاتی
♦ درج استوری
♦ پاسخگویی به دایرکت و کامنت