ویدیو مارکتینگ

بازاریابی ویدیویی یا ویدیو مارکتینگ یکی از شاخه‌های بازاریابی اینترنتی است که در جریان آن از فیلم و ویدیو به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌شود. در ویدیو مارکتینگ، بازاریاب‌ها به دنبال تولید یک فیلم چند دقیقه‌ای هستند که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

– به معرفی کلی یک کسب و کار بپردازد و نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهد؛

– یک محصول را معرفی کند و نحوه استفاده از آن را به مشتری آموزش دهد؛

– در مورد بهره بردن از یک خدمت یا یک ابزار ساخته می‌شود؛

– نکاتی در مورد تعمیر یک محصول یا مثل یک محصول ارائه می‌دهد؛

– شامل آموزش یک مبحث می‌شود؛

– یک گروه را معرفی می‌کند که فعالیت‌های مختلفی انجام می‌دهند.

video marketing - ویدیو مارکتینگ